Skip to content

Pričamo uz kaficu-Diskusioni forum Sa komšijom na kaficy

U petak, 16.6.2023. godine održali smo diskusioni forum Sa komšijom na kaficyy koji je okupio preko 30 učesnika iz cele Srbije.

Ovaj diskusioni forum je prva aktivnost ovakvog tipa koji je sprovodila Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), te je eksperimentalnog karaktera jer se sastojala iz nekoliko istovremenih dijaloga.

Učesnici iz Beograda, Vranja, Niša, Novog Sada, Požarevca i drugih mesta diskutovali su i doneli različite zaključke koji će nam pomoći u implementaciji daljih aktivnosti u vezi interkulturalnog obrazovanja i tranzicione pravde. U tome će nam pomoći i anketa koju smo imali tokom događaja koja nam je ukalaza kakvi su stavovi i vrednosti srednjoškolaca, kao iosećanja u vezi toga.

Pored toga, učesnici su diskutovali sa Emom Štefanac iz Građanskih inicijativa o svojim svakodnevnim navikama, stavovima i vrednostima, kao i stvarima koje ih okružuju kroz prizmu građanskog vaspitanja. Kroz diskusiju došli su do zaključaka koji su ukazali šta su njihove nedoumice i kako oni vide uticaj škole, kao i sveukupnog društva na ove teme.

Učesnici su diskutovali i o svojim stereotipima i viđenjima medijima i društvenih mreža sa Milicom Mihajlović iz Youth Vibes-a, gde su pričali o prisustnosti ovih stvari kroz ova dva aspekta društva koji su deo svakodnevnice svakog srednjoškolca.

Ovako je ukratko izgledao Diskusioni forum sa Komšijom na kaficyy i to je bila prva aktivnost u okviru istoimenog projekta, a za sve dalje šta planiramo, prati nas na našim društvenim mrežama i sajtu.