Skip to content

Poziv na akciju! Pridruži se pokretu 17. oktobra!

Šta je kampanja 100 miliona?
Kampanja 100 miliona je poziv na akciju za svet u kojem su svi mladi ljudi slobodni, sigurni i obrazovani. 100 miliona podržava mlade ljude na svim kontinentima da se mobiliziraju za okončanje nasilja nad decom, iskorenjivanje dečijeg rada i osiguravanje pristupa obrazovanju, razbijajući cikluse nepismenosti, siromaštva i nasilja zauvek. Podrškom i osnaživanjem mladih za mobilizaciju, kampanja 100 miliona deluje na povećanju globalnog saosećanja i razumevanja, i podržava mlade ljude da vode ka stvaranju slobodnog, sigurnog i obrazovanog sveta.

Tokom nedelje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, pokrenuta je „Povelja i izveštaj zajednica dece“, napisana od kampanje 100 miliona sa inputima mladih lidera, bivših radnika i studentskih aktivista iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i Evropa.

Poziv na akciju! Pridružite se pokretu 17. oktobra !

17. oktobra, na dan kada svet obeležava Međunarodni dan suzbijanja siromaštva, stojimo zajedno da podsetimo donosioce odluka i jedni druge da se stotinama miliona dece i dalje uskraćuju njihova najosnovnija ljudska prava i podstiču se na akciju.

Osnovne akcije pokreta
• Organizovanje skupova u gradovima oko pitanja „Kada će svako dete dobiti pravdu?“ 17. oktobra.

Ne zahteva previše truda ili vremena, samo malo kreativnosti da se napravi veliki protestni transparent, motivacija da se okupe drugi aktivisti i pronađe vidljivo mesto u vašem gradu za miting. Da bi vam pomogli u procesu, kampanja 100 miliona je kreirala ovaj akcioni paket (na engleskom).

• delite slike ili video zapise svog mitinga na društvenim medijima.

• Pošaljite otvoreno pismo nacionalnim donosiocima odluka kojim zahtevate dečiju pravdu u našoj zemlji.

Verujemo da je za postizanje stvarnih, održivih promena potrebna posvećenost i kolektivna snaga počevši od temelja. Zato UNSS, zajedno sa OBESSU-om (Evropskom mrežom srednjoškolskih nacionalnih unija) traži da se pridružite kampanji i pokažete svoju podršku učestvujući u pokretu 17. oktobra.

Učešćem ćete se pridružiti aktivnoj, podržanoj mreži mladih aktivista širom sveta. Imaćete ekskluzivan pristup akcionim resursima, mogućnostima za obuku i biti pozvani da se pridružite uzbudljivim trenucima globalne povezanosti tokom cele godine.

Ukoliko vas zanima kako da se priključite, slobodno nam se obratite na office@unss.org.rs 😀