Skip to content

Priručnik: kako do vizuelnog identiteta učeničkog parlamenta i neformalnih srednjoškolskih grupa

Predstavljamo vam prvi Priručnik o vizuelnom identitetu učeničkog parlamenta i neformalnih srednjoškolskih grupa.

Kroz priručnik želimo da podržimo učeničkih parlamente ali i sve neformalne učeničke grupe prilikom izgradnje vizuelnog identiteta, te samim tim i komuniciranjem sa njihovom publikom. 

Priručnik objašnjava zašto bi svaki parlament trebalo da ima sopstveni vizuelni identitet, kao i šta to označava sam pojam vizuelni identitet, kako ga uspostaviti i koji su to alati koji se koriste za to, ali takođe pruža i primere dobre prakse u ovom domenu.

Izrada ovog priručnika je produkt projekta “Razvoj kapaciteta Učeničkih parlamenata – Super škola!”” kroz koji smo podržavali učeničke parlamente širom Srbije da otvore profile na društvenim mrežama i tako poboljšaju svoju komunikaciju sa ciljnom grupom. U izradi samog priručnika su pomogli učenički parlamenti iz 10 lokalnih zajednica koji su uključeni u ovaj projekat i oni predstavljaju pokretačku energiju koja je dovela do izrade ovog praktičnog alata koji je veoma univerzalan i nadamo se od koristi za mnoge parlamente i učeničke grupe.

Priručnik je nastao u okviru projekta “Razvoj kapaciteta Učeničkih parlamenata – Super škola!”” koji sprovodi Unija srednjoškoalca Srbije (UNSS) u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.