Skip to content

Priručnik: Znaj svoja prava

Naziv: Znaj svoja prava

Izdavač: Partneri Srbija

Priručnik je informativne prirode i pokriva sledeće teme:

  • Pregled lica
  • Pregled Vaše odeće/automobila
  • Pretres stana
  • U policiji/javnom tužilaštvu
  • Na saslušanju
  • Nakon saslušanja