Skip to content

Program afirmacije srednjoškolskih umetnika

Kontekst u kom je nastao Program:

U medijskom prostoru današnjice možemo primetiti opšte prebacivanje fokusa sa pozitivnih afirmacija vezanih za mlade, umetnost, kulturu, obrazovanje, sport, ka negativnim i često napadajućim porukama nasilja, poriva, terorizma, politike itd. što generalno dovodi do nastajanja čitavih generacija mladih ljudi koji prate ove vesti i objave.

 

Dodatno, kada pričamo o kontekst u kome je ovaj projekat nastao, moramo napomenuti i samo umetničko obrazovanje u Srbiji. Naime, reforma gimnazija, digitalizacija obrazovanja, uspostavljanje dualnog i VET modela obrazovanaj su samo neki od procesa koji se dešavaju u našem obrazovnom sistemu u proteklih nekoliko godina, dok unutar umetničkog obrazovanja ne vidimo pomaka, niti inicijative za reforme istog. Umetničko obrazovanje se vodi za jedno od najskupljih, ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Dodatno, učenici i njihovi roditelji su zapravo ti koji sami snose većinu troškova koji nastaju prema opsežnim zahtevima škola, a koje je neophodno ispuniti kako bi postojao osnovni pribor i materijal za rad unutar škola. U same umetničke škole se mladi upisuju znajući za ovo stanje unapred, ali sa druge strane smatramo da nije prihvatljivo da, mi, deca i naši roditelji podnosimo ovoliko troškova u obrazovanju koje treba da bude besplatno i dostupno svima!

Glavni cilj Programa je:

Prikazati srednjoškolce kao grupu ljudi čiji umetnički potencijali nisu dovoljno iskorišćeni i podržati aktivan angažman i izražavanje kroz različite (konvencionalne i nekonvencionalne) vidove umetnosti.

Specifični ciljevi su:

  • Negovati individualnost mladih u pristupu umetnosti;Podsticati i podržavati omladinske umetničke programe;
  • Podsticati nove i inovativne pristupe umetnosti kod srednjoškoalca;
  • Promovisati dobre primere srednjoškolske umetnosti; 
  • Doprineti pozitivnoj afirmaciji srednjoškolaca kao kvalitetnih kreatora umetnosti, sa posebnim fokusom na umetničke grupe, medijski prostor, organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu.

Projekti