Skip to content

Projekat “Sa seksom na ti” – Lokalni tim Pančevo

Lokalni tim Pančevo Unije srednjoškolaca Srbije je u prethodnom periodu realizovao projekat “Sa seksom na ti”.

Tokom tri dana projekta lokalni tim je realizovao uličnu akciju, panel diskusije i kviz.

Tokom prvog dana-ulične akcije, zajedno sa “Kompasom” lokalni tim je pružio mladim Pančevcima priliku da igraju igre na štandu, upoznaju se sa projektom “Sa seksom na ti”, dobiju prezervative, a pored toga mogli su da postave pitanje ili reše svoje nedoumice vezano za seksualno obrazovanje zajedno sa članicama lokalnog tima i volonterkama”Kompasa”.

Tokom drugog dana, održane su dve panel diskusije “Seks=užitak”, “Ljubav≠seks”. Na prvoj panel diskusiji su panelisti bili učenici i profesorka Medicinske škole “Stevica Jovanović” kao i volonter “Kompasa”, dok su na drugoj panel diskusiji panelistkinje bile volonterke “Kompasa” kao i članica lokalnog tima. U toku pauze između panel diskusija, učenici koji su upućeni od strane škola na događaj su igrali igru koju je “Kompas” obezbedio, nakon čega su dobili prezervative. Diskusija se razvijala u skladu sa pitanjima koja su učenici veoma zainteresovano postavljali tokom panela.

Tokom trećeg dana, održan je kviz “Sa seksom na ti” za srednje pančevačke škole od kojih je svaka imala po 2 predstavnika. Pored toga svaki tim je imao podršku od strane drugih učenika njihove škole koji su bili publika. Učesnici su se za kviz spremali na osnovu brošure koju je lokalni tim spremio zajedno sa Medicinskom školom “Stevica Jovanović”, kao i sam kviz. Tokom kviza, učesnici su imali priliku da svoje znanje prikažu kroz brojne oblasti i pitanja, a dok se čekalo proglašavanje pobednika izražena je želja od strane učesnika da otvore diskusiju na osnovu stečenog znanja. Najbolje su se plasirale Baletska škola “Dimitrije Parlić”, Gimnazija “Uroš Predić” i Muzička škola “Jovan Bandur”. Najboljim timovima su uručene simbolične nagrade i diplome, dok su drugima uručene zahvalnice.

Ulogu voditelja, supervizorki i fotografa na kvizu su imali predsednici i predsednice parlamenata srednjih pančevakih škola sa kojima je lokalni tim Pančevo Unije srednjoškolaca Srbije ostvario izvanrednu saradnju u prethodnom periodu.

Prostor za održavanje događaja ustupio je Dom omladine Pančevo, a epidemiološke mere su tokom događaja ispoštovane.

Projekat “Sa seksom na ti “ ima za cilj da otvoreno, bez uvijanja razgovara o temi seksa koja je veoma važna za mlade 21. veka, te tako i podstakne srednjoškolce da se edukuju i obrazuju na ovu  temu kroz interaktivan i zanimljiv način.