Šetnja kroz

-- P R O J E K T E --

Unije srednjoškolaca Srbije

Aktuelni projekti

Institucionalna podrška radu UNSS 

Tokom dve godine kroz ovaj projekat dobijamo podršku u realizaciji svih programa UNSS, kao i za naš dalji razvoj u oblastima rada sa građanima, povećanja efikasnosti rada udruženja, prikupljanja sredstava za rad i sl. 

Donator: Vlada Švajcarske

Od 2010. godine, UNSS sprovodi projekat Srednjoškolci za Srednjoškolce ili skraćeno SzS. Kroz ovaj projekat, svake godine srednjoškolci imaju priliku da steknu prvo radno iskustvu sa jedne strane, a sa druge i priliku da pomognu svojim vršnjiacima. Poslodavci, kompanije, firme, preduzetnici koji daju radno mesto na taj jedan dan na kraju dana doniraju jednu dnevnicu (ili više) u Prvi srednjoškolski fond iz kog se kasnije finansiju učenički projekti. 

Od 2010. do 2019. je finansirano preko 100 projekata sa preko 5.000.000,00 dinara. 

Vršnjačka podrška za nastavak obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina – Niko nije sam!

 

Projekat Niko nije sam! ima za cilj sprovođenje kvalitetnog programa podrške srednjoškolcima koji pripadaju nacionalnim manjinama, kako bi ih osnažili da nastave dalje školovanje.

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Mladi za ekološku pravdu – pravo mladih za život u zdravoj i održivoj sredini

Kroz projekat Mladi za ekološku pravu , UNSS nastoji da sa svim mladima koji su dobri ljudi kreira kvalitetnu atmosferu za učenje i postigne realan uticaj. urazličtim lokalnim zajednicama na ovu temu. 

Donator: EOF

VREDNOSTI NA KOJIMA ZASNIVAMO PROJEKTE

INKLUZIVNOST

Nastojimo da stvorimo sigurno i podstičuće okruženje za uključivanje svih društvenih grupa u naše aktivnosti.

PARTICIPATIVNOST

Svi projekti su označeni visokom participativnošću, ne samo učenika već i drugih aktera poput nastavnika i roditelja.

DEMOKRATIČNOST

Nastojimo da stvorimo sigurno i podstičuće okruženje za uključivanje svih društvenih grupa u naše aktivnosti.

PRIJATELJSTVO

Svi projekti su označeni visokom participativnošću, ne samo učenika već i drugih aktera poput nastavnika i roditelja.

Prethodni projekti

Razvoj kapaciteta učeničkih parlamenata – Super škola! 

U okviru ovo projekta pružali smo podršku 20 škola na 10 lokacija. Kroz ovaj projekat nastojali smo da podržimo institucionalni razvoj učeničkih parlamenata, kao i da negujemo saradnju između učenika, nastavnika i roditelja.  U okviru projekta realizovano je preko 30 različitih aktivnosti od lokalnih i regionalnih do nacionalnih, dok u isto vreme podržavali akcije učenika, nastavnika i roditelja na lokalu. 

Partner(i): Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Srednjoškolska akademija održivog razvoja – Uči. Razmisli. Pokreni se. 

Tokom prve polovine 2021. godine realizovana je prva Akademija održivog razvoja pod nazivom #DaLiSeToJede, kako bismo skrenuli pažnju mladima na slabu svest ljudi o konceptu održivog razvoja.

Partner(i): Prijatelji dece Srbije (PDS), Naš svet, naša priavila (NSNP) i “Dobri ljudi”

Donator: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – Demokratija se uči u školi! 

U saradnji sa Građanskim inicijativama, UNSS sprovodi projekat Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi!“.

Cilj projekta je da se utvrde najveći problemi i prepreke u vezi sa učeničkom participacijom i motivacijom u školi i van nje, prvenstveno kroz razgovor sa učenicima i učenicama, kako bismo saznali na koji način se uslovi za njihovo aktivno uključivanje u školskom i javnom životu mogu poboljšati. Da bi se uslovi poboljšali, neophodno je da čujemo šta mladi vide kao najveće probleme i potencijalna rešenja kada je reč o njihovoj uključenosti u predlaganju i odlučivanju oko stvari koje ih se tiču.

 

Partner(i): Građanske inicijative

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

#MladiAliAktivni – ka aktivnijim srednjoškolcima   

Cilj projekta je upoznati mlade sa metodologijom vršnjačkog i neformalnog obrazovanja. U okvriu projekta su realizovana 3 nacionalna događaja – Prolećna škola (Niš), Trening kurs za multiplajere (Novi Sad) i Strukturalni sastanak (Bečej). Kroz ova tri događaja izrađen je interaktivni alat sa različitim metodama i prilikama za srednjoškolce, ovaj alat je nazvan “Kofer: sve što ti treba i još ponešto” i dostupan je na našem sajtu na ovom linku: www.srednjoskolci.org.rs/ia

Partner(i): Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH)

Donator: Evropska omladinska fondacija

Od 2010. godine, UNSS sprovodi projekat Srednjoškolci za Srednjoškolce ili skraćeno SzS. Kroz ovaj projekat, svake godine srednjoškolci imaju priliku da steknu prvo radno iskustvu sa jedne strane, a sa druge i priliku da pomognu svojim vršnjiacima. Poslodavci, kompanije, firme, preduzetnici koji daju radno mesto na taj jedan dan na kraju dana doniraju jednu dnevnicu (ili više) u Prvi srednjoškolski fond iz kog se kasnije finansiju učenički projekti. 

Od 2010. do 2019. je finansirano preko 100 projekata sa preko 5.000.000,00 dinara. 

Budućnost #za5 je nacionalni projekat za mlade koji vode mladi. Naš cilj je da ti kroz razne aktivnosti približimo sva ona pitanja koja su i nas zanimala, a koja će ti pomoći u izgradnji uspešne karijere.

Kao što već znaš, znanje koje stekneš u školi nije jedino znanje koje ti je potrebno da bi se bavio super interesantnim zanimanjima. Vanškolske aktivnosti mogu da budu super zabavne, veoma korisne i naravno nezaobilazna stavka u CV-u koja baš tebe može izdvojiti od brojnih drugih kandidata prilikom apliciranja za prvi posao.

Naša ideja je da te kroz interesantna predavanja, zabavne i edukativne radionice i podršku za pokretanje sopstvenog poslovanja motivišemo i osnažimo za što lakše buduće zaposlenje.

Od 2016. godine do danas više od 85.000 srednjoškolaca i studenata iz 70 srednjih škola i 30 fakulteta širom Srbije nam je poklonilo svoje poverenje i bilo deo najrazličitijih aktivnosti. Drugi talas projekta nastavlja u istom ritmu! Zato, predlažemo ti da nas pratiš na putu ostvarivanja Budućnosti #za5!

Iskoristi svoj potencijal i unapredi znanje kroz različite aktivnosti koje ćemo organizovati:

Poslovi #za5 –  demistifikacija modernih zanimanja kroz predavanja istaknutih profesionalaca iz domaćih i multinacionalnih kompanija i institucija

Spremi se #za5 – priprema za (prvi) posao kroz obuke za pisanje CV-a, LinkedIna-a i prepreme za razgovor sa poslodavcem

Leto #za5 – pronađi posao/praksu #za5

Start up #za5 – započni svoje poslovanje

Partner(i): Centar E8
Donator: Coca-Cola fondacija

Veče društvenih igara – KORAK

Projekat KORAK se realizovao u formi serije nedeljnih društvenih igara u periodu od 3 meseca u Beogradu. U igrama je učestvovalo direktno 3.000 mladih. 

Nakon svake partije društvenih igara održana je radionica u trajanju od sat vremena, a  teme radionica su se svake nedelje menjale u odnosu na interesovanja mladih.

Donator: Ministarstvo omladine i sporta (MOS)

Prava na sunce!

Školu vidimo kao prostor za praktikovanje demokratskih procesa i preuzimanja odgovornosti učenika za unapređivanje obrazovanja. Smatrajući da suštinski napredak u obrazovanju može nastati samo kao rezultat saradnje učenika i profesora, snažno smo zastupali stav da se učenici/e moraju pitati u procesu donošenja odluka u školama. Srednjoškolci su aktivno učestvovali u izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) i izborili se za veću participaciju učenika na svim nivoima.
Ove velike promene ostvarene su u saradnji sa Skupštinom Srbije, uz veliku podršku narodnog poslanika Dejana Nikolića iz Sokobanje, i dobar su primer / govore nam kako aktivni mladi svojim afirmativnim angažovanjem mogu na pokrenu velike promene u društvu.
Smatramo da će učenici svojim odgovornim i kreativnim angažovanjem doprineti poboljšanju kvaliteta obrazovanja i školskog života. Danas učenici imaju pravo i obavezu da učestvuju u kreiranju obrazovnih programa, nastavnog programa, vannastavnih aktivnosti i evaluaciji škole.
Ovo je velika promena za koju se UNSS izborila. Srbija je danas jedna od devet zemalja Evrope u kojima srednjoškolci imaju pravo glasa u školskom odbru. Međutim, sada kada ulaze u fazu implementacije zakona, srednjoškolci se suočavaju se sa brojnim izazovima. U društvu u kome većina mladih nema kulturu participacije  potrebno je uložiti dodatne napore u informisanje i motivisanje učenika da preuzmu akciju. Sa druge strane, profesori ne priznaju i ne podržavaju participaciju, šta više brane je. U više od 70% škola učenicima nije dozvoljeno da ostvare svoje pravo na participaciju.

Prava na sunce!
Unija srednjoškolaca koja se izborila za prepoznavanje prava učenika sada se svim snagama zalaže za poštovanje i podršku participacije. U cilju promocije novih zakonskih odredbi i aktiviranja učenika u misiji smislenog i odgovornog učestvovanja, Unija srednjoškolaca Srbije je pokrenula kampanju Prava na sunce!
U okviru kampanje organizovane su aktivnosti u 50 gradova u Srbiji koje su u šest meseci osigurale da učenici u srednjim školama zaista učestvuju u radu školskog odbora i procesu donošenja odluka. Na Međunarodni dan srednjoškolaca, 17. novembra, u preko 110 škola u Srbiji su osvanuli transparenti sa natpisom: „Glasaj u školskom odboru. Imaš pravo!“. Srednjoškolici širom zemlje osmisili su mnoge kreativne načine da promvišu svoja prava, kroz predstave, performanse, tribine, kvizove koje organizuju. Ideja je da se čuje glas mladih koji su proaktivni u kreiranju boljeg obrazovanja po meri učenika. Kampanja Prava na sunce! je podržana od strane Ministarstva omladine i sporta.

 

Partner(i): OBESSU – Evropska srednjoškolska organizacija 

Donator: Ministarstvo omladine i sporta (MOS)

Saradnja?

Zainteresovani smo!

Kontaktirajte UNSS kancelariju
na office@unss.org.rs.