Скочи на садржај

Prve radionice UP Centra uključile 57 osoba

Kako bi podržala učeničke parlamente i pomogla u njihovom razvoju Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je kroz centar za učeničke parlamente – UP Centar – organizovala prve dve radionice. 

Prva radionica, koja je bila podeljena u dve sesije, održana je 2. i 4. juna i tokom nje smo se bavili kreiranjem sadržaja i identiteta za društvene mreže. Tokom radionice, članovi učeničkih parlamenata su naučili kako da stvore jedinstven vizuelni identitet za svoje parlamente, što će pomoći u njihovom pozicioniranju ne samo u školi, već i u lokalnoj zajednici. Na kraju radionica, učesnici su kreirali individualne planove za društvene mreže svojih parlamenata.

Druga radionica se bavila temom pisanja i apliciranja za projekte kao neformalne grupe.

Tokom nje, učesnici su naučili kako da napišu i realizuju lokalni projekat, ali i o trenutnim mogućnostima ovog tipa. Ova radionica se održala 9. i 11. juna ove nedelje.

Ideja iza organizovanja radionica u ovom periodu leži u želji da, onim parlamentima koji već znaju sastav parlamenta u narednoj školskoj godini, pružimo već sad priliku da svoj rad strateški pripremaju za narednu godinu.

Kroz ove radionice smo uključili 57 članova i članica učeničkih parlamenata iz 11 gradova. Obzirom da su ovo prve radionice koje organizujemo kroz UP Centar a posebno imajući u obzir da je kraj godine, smatramo da su dobri rezultati, ali i predviđamo da ćemo u daljim radionicama ovog tipa imati sve više i više učesnika/ca.

Materijal sa ovih radionica, kao i svih daljih radionica će biti dostupan u okviru Interaktivnog alata na sajtu UNSS-a. Takođe, podsećamo sve zainteresovane, da sve trenutne i buduće događaje i aktivnosti mogu da prate preko kalendara na UPC sajtu.


Radionice su održane u sklopu projekta „Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!“ koji sprovodi Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).