Skip to content

Prvi lokalni okrugli sto sa predstavnicima učeničkih parlamenata iz Vranja

Članovi učeničkih parlamenata Vranja učestvuju u kreiranju demokratksog obrazovanja.

U nedelju, 2. avgusta, Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je organizovala prvi okrugli sto sa članovima/icama učeničkih parlamenata u okviru projekta “Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!“.

Ovaj sastanak je prvi u seriji koji organizujemo sa ciljem da se formira jedinstveno mišljenje članova/ica učeničkih parlamenata o problemu i rešenju manjka prepoznatljivosti značaja učeničkih parlamenata kao reprezentativnih i legitimnih tela učenika.

Sastanku, koji se realizovao preko ZOOM-a, su prisustvovali predstavnici Unije srednjoškolaca Srbije i učeničkih parlamenata srednjih škola iz Vranja. 

Od predstavnika/ca učeničkih parlamenata smo imali prilike da čujemo kakva su to specifična dalja određenja uloge i načina rada parlamenata za koje oni smatraju da bi pomogle u daljem demokratskom razvoju samih srednjih škola. Ove ideje i zaključci će se pronaći u konačnim predlozima koje će UNSS kreirati na kraju konsultativnog procesa. Kasnije, predlozi će biti predstavljeni Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu omladine i sporta i školama članicama UNSS.

Značaj ovog procesa je upravo u tome što su srednjoškolci ti koji imaju priliku da mapiraju probleme i predlože konkretne korake koji treba da budu preduzeti kako bi osigurala demokratičnost učešća učenika u obrazovnim procesima koji se njih tiču.

Kako bi UNSS održala energiju koja je prepoznatljiva u radu sa mladima, odlučili smo da proces po korišćenim metodama bude raznovrstan, interaktivan i youth-friendly, te je sastanak započet tako što su učenici kreirali 3 mima koji najbolje opisuju njihov parlament a potom smo ulazili u diskusiju i u identifikovanje probleme i rešenja.

Okrugli sto je realizovan uz podršku lokalne organizacije koju su osnovali i čine upravo srednjoškolci – Naš svet, naša pravila!”. Okrugli stolovi se realizuju u sklopu projekta koji realizuje Unija srednjoškolaca Srbije sa ciljem da se učenički parlamenti prepoznaju kao relevantna i reprezentativna tela u donošenju odluka na nivou škole i celog obrazovnog sistema uopšteno.