Skip to content

Sajam volonterizma

Sajam volonterizma je online događaj informativno-edukativnog karaktera, u organizaciji udruženja Svetski omladinski talas.

Kroz organizovane tribine, predavanja, panel diskusije, a naposletku i case study, Sajam volonterizma
osvrće se na pitanje pozicije volonterizma u društvu, vrednosnih normi koje iza njega stoje i učinaka
koji iz njega proističu. Polazna ideja jeste da, promocijom volonterizma, mladi spoznaju sebe, razvijaju
kompetencije i stiču iskustva kroz relevantne aktivnosti koje biraju slobodnom voljom, a u skladu sa
ličnim interesovanjima i ideološkim uverenjima.

Sajam se održava 5. i 6. decembra, od čega se prvi dan (5. decembar) sastoji od 5 blokova, kroz koje se
predstavlja 5 različitih tipova volontiranja. Aktivnosti prvog dana Sajma uključuju panel ,,Počni od
ZAŠTO”, kao i tribine pod nazivima: ,,Kulturacija”, ,,Aktiviraj aktivizmom”, ,,Dati sebe drugima” i
,,Pređi granice”. Drugi (6. decembar) uključuje interaktivnu radionicu pod nazivom ,,Druga strana
volonterizma” i case study.

Više informacija o samom događaju, preciznoj agendi, moderatorima i govornicima, kao i o načinu
prijavljivanja možete pronaći na Instagram profilu udruženja Svetski omladinski talas – @sot_org.