Seminar o etici u online saradnji pedagoga, psihologa, nastavnika, omladinskih radnika i učenika

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS), vas poziva da se uključite na Zoom seminar koji će doprineti boljem pristupu učenicima u doba covid-19.

Seminar će se održati 4.12.2020. od 11h putem Zoom aplikacije.

Seminar se ostvaruje u saradnji sa Savetom za etička pitanja Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, uz finansijsku podršku Ministarstva mladine i sporta i u saradnji sa Pedagoškim društvom Vojvodine (Pedagoško društvo Vojvodine).

Projekat Razvoj kapaciteta učeničkih parlamenata – Super škola realizuje Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) i uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.