Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Škole i transparentnost – UNSS
Skip to content

Transparentno finansiranje srednjih škola 👁‍🗨

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je savez 196 učenička parlamenta iz 76 gradova i predstavničko telo oko 110.000 srednjoškolaca. Mi smo učenici škola svih tipova obrazovanja i zaslužujemo jednake šanse za kvalitetno obrazovanje. 

Iz tog razloga, u svom nastojanju da podrži učenike u donošenju informisanih odluka, ali i u nastojanju da podrži transparentno finansiranje srednjih škola iz državnog budžeta, Unija srednjoškolaca Srbije – UNSS je kreirala analizu javnih izdvajanja za srednje škole

U okviru ove analize, UNSS je analizirala konkurse Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Ministarstva pravde, specifično godišnjeg konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Ključna zapažanja

Moramo istaći da je prilikom izrade analize uočeno da projekti koji su finansirani nisu centralizovani, već da je pokrivena cela Srbija. Najzastupljeniji su projekti u XXX Srbiji.

 

 

Mapa finansiranja srednjih škola

Metodologija

Analiza je realizovana kroz desk istraživanje dokumentacije o konkursima dostupne putem internet prezentacija.

UNSS je analizirala konkurse MInistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao resornog ministarstva i Ministarstva pravde, obzirom da je uočeno da se kroz godišnjih konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja ovog ministarstva finansira veliki broj projekata srednjih škola. 

Tamo gde nije bilo dovoljno informacija o konkursu ili rezultatima istog, UNSS je poslala zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. 

U istraživanje su ušli svi konkursi koji su realizavaoni u periodu 2018-2022, a da su kroz njih finansirane srednje škole (čak i ako nisu namenjeni isključivo srednjim školama, što je naglašeno u analizi). 

Tim

U prikupljanje podataka pre obrade uključeni su sami srednjoškolci i srednjoškolke.  

Tim koji je radio na ovoj analizi čine: 

  • Aleksandar Nikolić, koordinator istraživanja 
  • Mija Pejić, Gimnazija Leskovac 
  • Nikola Jakovljević, Gimnazija ,,Jovan Jovanović Zmaj’’, Novi Sad
  • Nađa Arnautović, Gimnazija “Bora Stanković”, Niš

Budući koraci

U narednom periodu UNSS će težiti proširenju analize u drugoj fazi, tako da u okviru mape uključi podatke o finansiranju srednjih škola iz najrazličitijih izvora – od organizacija građanskog društva, pa do privatnog sektora. Druga faza će biti realizovana konkurisanjem kod donatora za realizaciju ovako masovne analize. 

Preporuke UNSS

Transparentnost – U okviru javnog poziva za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja MPNTR, prilikom objavljivanja rezultata objaviti i iznose odobrene po projektu.  

Transparentnost – 

Otvorenost – Kao jednu od mera za otvorenu samopuravu, POU ističe otvorene i formate čitljive kompjuteru (word, excel) prilikom objavljivanja rezultata konkursa i sl. 

Realizaciju ove analize i kreiranja ove stranice podržala je Vlada Švajcarske kroz insitucionalnu podršku radu UNSS kroz projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” koji realizuju Helvetas Swiss International i Građanske inicijative.