Skip to content

Smernice za vršnjačku edukaciju

OBESSU, evropska mreža srednjoškolskih organizacija, je objavila smernice za vršnjačku edukaciju. Ove smernice su kreirane u okviru godišnjeg radnog plana koji je podržala Evropska omladinska fondacija Veća evrope tokom 2019. godine, a pod nazivom “#PeerPower – Peer education as tool to empower school students”.

Ove smernice su namenjene srednjoškolskim organizacijama i zaposlenima koji podržavaju njihov rad, tako da promovišu vršnjačku edukaciju kao metodologiju rada sa srednjoškolcima.

Smernice su potpuno besplatne za korišćenje i dostupne su na engleskom jeziku. Ukoliko ste zainteresovani za prevođenje smernica na srpski, potrebno je da se javi na office@unss.org.rs kako bismo mogli da iskomuniciramo sa OBESSU-om u vezi autorskih prava i grafike.

UNSS je privržena članica OBESSU-a od 2003. godine, a od 2006. godine i punopravna članica koja redovno učestvuje u procesima i projektima na evropskom nivou.