Projekti

UNSS sprovodi nekoliko projekata na teme i probleme vezane za srednjoškolce u Srbiji. Teme i probleme oblikuju upravo članice UNSS-a, a potom Upravni odbor i Sekretarijat operacionalizuju aktivnosti u skladu sa potrebama srednjoškolaca.


Srednjoškolci za srednjoškolce (SzS) je projekat koji UNSS organizuje od 2010. godine, u okviru koga školama članicama pruža mogućnost finansiranja projekata.