Skip to content

Šta sve radi(s)mo tokom pandemije

Izveštaj o radu Unije srednjoškolaca Srbije usmerenom na ublažavanje posledica pandemije na srednjoškolce

U proteklih godinu dana, UNSS je usmerila svoje kapacitete na ublažavanje posldica pandemije COVID-19 na srednjoškolce u Srbiji.

Ovaj izveštaj pruža pregled različitih aktivnosti koje smo realizovali tokom ovog perioda i koje i dalje sprovodimo u više od 20 različitih lokalnih zajednica direktno sa mladima i koje pružamo kao online usluge, kao i one koje su nam u planu za sprovođenje. 

Izveštaj pruža pregled u oblastima: 

  • Podrške učenicima
  • Informisanja
  • Monitoringa i zagovaranja

Poseban doprinos u kreiranju izveštaja su pružile: Katarina Jovanović (Prokuplje), Nađa Arnautović (Niš) i Jelena Rajković (Beograd).

Rad Unije srednjoškolaca Srbije je podržan kroz institucionalni grant u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode HELVETAS Swiss Intercoooperation i Građanske inicijative.