Skip to content

intervju

Tehnička škola Kikinda: vršnjačka podrška najvažnija za uključivanje migranata i izbeglica u obrazovanje

Učenici migranti su se uspešno adaptirali na novu sredinu najviše zahvaljujući vršnjačkoj podršci koju su dobijali nesebično od svih naših učenika. Projekat MADAD 2 je u Tehničkoj školi iz Kikinde trajao od septembra 2018. do… Read More »Tehnička škola Kikinda: vršnjačka podrška najvažnija za uključivanje migranata i izbeglica u obrazovanje