unss

UP Centar

Kao što je to rečeno i prethodni put, UPC nastavlja da se razvija, kao što smo i očekivali, dobro. Dobre prakse, saveti i prilike po prvi put su se našle kao članci na sajtu UPCa… Read More »UP Centar

Tehnička škola Kikinda: vršnjačka podrška najvažnija za uključivanje migranata i izbeglica u obrazovanje

Učenici migranti su se uspešno adaptirali na novu sredinu najviše zahvaljujući vršnjačkoj podršci koju su dobijali nesebično od svih naših učenika. Projekat MADAD 2 je u Tehničkoj školi iz Kikinde trajao od septembra 2018. do… Read More »Tehnička škola Kikinda: vršnjačka podrška najvažnija za uključivanje migranata i izbeglica u obrazovanje

Rasizam

Koliko istorijski zapisi pokazuju, nijedno društvo ili nacija nisu imuni na diskriminaciju. Savremeni oblici diskriminacije datiraju još od vremena kada su evropski kolonizatori prodrli i transformisali prethodno izolovana društva i narode. Ekstremniji oblici diskriminatornih praksi… Read More »Rasizam