Skip to content

#tb Istraživanje o socio-ekonomskom stanju srednjoškolaca iz Beograda [2005.]

U toku 2005. godine smo kroz projekat “Nauči i uključi se! – srednjoškolci za srednjoškolce” sproveli istraživanje (anketu) o socijalno-ekonomskom stanju srednjoškolaca.

Istraživanje, koje je finansirano od strane Evropske Unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji , je predstavljeno 28. jula 2005. u Omladinskom medija centru u Domu omladine Beograda.

Konferencija za novinare, kao i ostatak projekta, je realizovan u saradnji sa Centrom za motivaciju i aktivizam mladih.

Ovo je prva anketa u ovakvom obimu posle dugog niza godina koja se bavi socijalno-ekonomskim stanjem srednjoškolaca.

Neka od pitanja u anketi na koje možete da pronađete rezultate su:

  • Da li ste počinili neko krivično delo?
  • Da li ste izloženi nasilju?
  • Da li ste pod stresom?
  • Da li konzumirate alkohol?
  • Da li znate šta je Bolonjska deklaracija?
  • Da li vas interesuje politika?
  • Da li idete u crkvu?
  • Koliko ste informisani o mogućnostima za dobijanje stipendija za školovanje/studiranje?
  • Da li čitate dnevne novine?