Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Lokalni koordinatori – UNSS
Skip to content

Lokalni koordinatori

Tim lokalnih koordinatora čine srednjoškolci, najčešće oni koji su već bili i sami članovi lokalnih timova UNSS. Lokalni koordinatori (LK) su oni koji predvode lokalne timove, staraju se o komunikaciji sa školama i učeničkim parlamentima na lokalu i zaduženi su za realizaciju lokalnih projekata i inicijativa, ali i realizaciju nacionalnih projekata poput projekta “Srednjoškolci za Srednjoškolce (SzS)”.

Svaki LK je zadužen za tim na različitom lokalu širom Srbije. Jedini gradovi gde postoji više LK, a samim tim i više lokalnih timova su Beograd i Niš. Možete kontaktirati LK u vašem gradu klikom na njegovu/njenu sliku i slanjem mejla, ili preko instagram naloga lokalnog tima. 

Takođe, u odnosu na to koji član Upravnog odbora je zadužen za određenog LK, možete se mu/joj se javiti za sve pohvale i žalbe, a njen/njegov kontakt možete pronaći takođe klikom na sliku LK.

Mija
Marko
Marijana
Anastasija
Elizabeta
Olivera
Katarina
Jana

Anastasija Milojić

Lokalna koordinatorka

Mesto: Niš