Skip to content

Lokalni timovi

Lokalni timovi Unije srednjoškolaca su glavni aspek našeg rada na lokalu. 

Ove timove čine srednjoškolci/ke aktivisti, predvođeni lokalnim koordinatorom, te neke osnovne informacije o njima možete videti u interaktivnoj mapi ispod, a ako vas zanima nešto više o njihovom radu, pratite naš sajt!