Skip to content

Sekretarijat

UNSS Sekretarijat je smešten u Beogradu. 

Sekretarijat je koordinaciono i operativno telo organizacije. To znači da ljudi koji su ovde zaposleni rade na ispunjavanju Unijinih ciljeva, misije i vizije kroz implementaciju Godišnjeg plana, kao i realizaciju procesa i projekata na dnevnom nivou. Rad Sekretarijata predvodi Generalni sekretar. 

Da bi saznali više o ulogama u organizaciji, ali i članovima Sekretarijata generalno, kliknite na njihove slike ispod. 

Za dodatne informacije možete nam pisati na sekretarijat@unss.org.rs

Aleksandar Nikolić

Generalni sekretar

Luka Šević

Programski asistent

Aleksandar Nikolić

Generalni sekretar

Kao Generalni sekretar on je veza između Upravnog odbora i Sekretarijata. Koordiniše radom Sekretarijata i podržava Upravni odbor, kao i sve druge lokalne i nacionalne strukture UNSS. Njegovi zadaci takođe uključuju strateški i finansijski menadžment organizacije i generalnu koordinaciju svakodnevnim funkcionisanjem organizacije. 

Luka Šević

Programski asistent

Kao Programski asistent, Luka podržava realizaciju Unijinih lokalnih i nacionalnih aktivnosti, prati i izveštava o procesima u polju omladinske i obrazovne politike.