Skip to content

Ulog u obrazovanje – predlog za trošenje 20 miliona evra

Umesto ulaganje u obrazovanje, država je odlučila da da po 10.000 dinara srednjoškolcima.

U školskoj 2022/23 godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, redovne srednje škole pohađalo je 234.919 učenika, dok je škole za učenike sa smetnjama u razvoju pohađalo 1.846 učenika. To je oko 2,37 milijardi dinara ili preko 20,25 miliona evra. UNSS je već pričala sa portalom Nova ekonomija diskutovala o ovome, a sada dajemo 5 konkretnih načina na koje su ova sredstva mogla da budu bolje utrošena:

  • – Dodeljivanje 42.951 učeničkih stipendija (trenutno se dodeljuje 11.200) ili 49.770 kredita (trenutno se dodeljuje 630) [1]
  • – Izgradnja 2.4 nove škole [2]
  • – Opremanje srednjih stručnih škola sa zastarelom opremom
  • – Povećanje plate prosvetnim radnicima
  • – Povećenje ulaganja u modernizaciju infrastrukture ustanova učeničkog standarda (povećanje za oko 479% u odnosu na trenutna izdvajanja) [3]

[1] Prema sajtu Ministarstva prosvete, Republika Srbija godišnje izdvoji 618 miliona dinara godišnje za 11.200 učeničkih stipnedija (školska 2023/24. godina) i 30 miliona dinara godišnje ua 630 učeničkih kredita (školska 2023/24. godina)

[2] Izgradnja nove osnovne škole u Novom Sadu je gradsku upravu koštala 983.892.851,28 dinara.

[3] Prema budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, država ulaže 408.980.000 dinara za Modernizaciju infrastrukture ustanova učeničkog standarda (u šta spadaju: Usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, prateći troškovi i zaduživanja, zgrade i građevinski objekti, mašine i oprema i nematerijalna imovina).