Skip to content

UNHCR poziva države da deci izbeglicama garantuju pristup srednjoškolskom obrazovanju

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pozvala je međunarodne aktere da ulože napore kako bi srednjoškolsko obrazovanje za decu i omladinu izbeglice bilo garantovano, s obzirom na to da je stopa upisa izbeglica u škole i univerzitete i dalje kritično niska.

Poziv je usledio nakon što je UNHCR objavio izveštaj o obrazovanju za 2021. godinu Ostati na kursu: Izazovi u oblasti obrazovanja izbeglica, u kojem su istaknute priče mladih izbeglica širom sveta koje pokušavaju da nastave svoje obrazovanje u doba nezabeleženih poremećaja izazvanih pandemijom.

Period pohađanja srednje škole treba da bude vreme rasta, razvoja i mogućnosti. Na taj način povećavaju se izgledi ugroženih mladih ljudi za nalaženje zaposlenja, za zdravlje, nezavisnost i preuzimanje liderstva i smanjuje se verovatnoća da će biti prisiljeni na dečiji rad.

I pored toga, prema podacima koje je prikupio UNHCR u 40 zemalja, bruto stopa upisa izbeglica u srednje obrazovanje u periodu 2019-2020. godine iznosila je svega 34 odsto. U gotovo svim zemljama, stopa upisa dece izbeglica niža je od stope upisa dece iz zajednice domaćina.

Pandemija će verovatno još više umanjiti šanse izbeglica. Iako je Covid-19 predstavljao problem za svu decu, za mlade izbeglice, koje se i pored toga suočavaju sa značajnim preprekama u pogledu upisa u školu, pandemija bi mogla bi da umanji sve izglede da će steći obrazovanje koje im je neophodno.

Napredak koji je postignut u poslednje vreme u pogledu upisa izbegličke dece i omladine u škole sada je ugrožen, rekao je šef UNHCR-a Filipo Grandi (Filippo Grandi). Suočavanje sa ovim izazovom zahteva velikosežne i koordinirane napore, ali to je zadatak s koji moramo da se uhvatimo u koštac i ne možemo sebi priuštiti da to izbegnemo.

UNHCR poziva države da garantuju pravo svoj deci, uključujući izbeglice, na pristup srednjem obrazovanju i da obezbede da sva deca, uključujući izbeglice, budu obuhvaćena u nacionalnim sistemima obrazovanja i planiranja. Osim toga, državama u kojima se nalazi veliki broj raseljenih lica potrebna je pomoć u izgradnji kapaciteta: veći broj škola, odgovarajući nastavni materijali, obuka nastavnika za specijalizovane predmete, podrška i sadržaji za devojčice tinejdžerskog uzrasta i ulaganja u tehnologiju i konektivnost s ciljem da se zatvori digitalni jaz.

Podaci, takođe, pokazuju da su u periodu od marta 2019. do marta 2020. godine bruto stope upisa izbeglica na nivou osnovnog obrazovanja iznosile 68 odsto. Stopa upisa na nivou visokog obrazovanja iznosila je pet odsto, što je povećanje od dva poena u odnosu na prethodnu godinu i napredak koji predstavlja promenu u životima hiljada izbeglica i u njihovim zajednicama. Osim toga, to povećanje daje nadu i ohrabrenje mlađim izbeglicama koje se suočavaju sa velikim izazovima u pristupu obrazovanju.

Međutim, i takva povećana stopa upisa i dalje je niska u poređenju sa globalnim ciframa, i bez značajnijeg povećanja pristupa srednjem obrazovanju, cilj 15 do 2030 (15by30) koji su postavili UNHCR i njegovi partneri – 15 odsto izbeglica upisanih u visoko obrazovanje do 2030. godine – ostaće van domašaja.

Srbija je posvećena uključivanju izbeglica u obrazovanje

Od početka 2016. godine, deca izbeglice u Srbiji imaju pristup svim nivoima obrazovanja. Najveći broj dece pohađa osnovnu školu, a manji broj njih srednje obrazovanje. U UNHCR-u smo veoma zadovoljni što je ove godine ostvaren značajan pomak kad je reč o tercijarnom obrazovanju, sa upisivanjem četvoro izbeglica na fakultet – dva dečaka iz Avganistana, devojke iz Burundija i dečaka iz Libije, kaže Frančeska Boneli, šefica Predstavništva UNHCR-a u Srbiji.

Prema zvaničnim podacima, u našoj zemlji je trenutno približno 175 izbeglica uključeno u obrazovni sistem. UNHCR sa partnerskim organizacijama aktivno prati i podržava obrazovanje nešto više od 20 mladih izbeglica u srednjim školama, 140 u osnovnim školama, četvoro studenata i približno petoro izbeglica u školama za odrasle. Kad je reč o visokom obrazovanju, ove godine su po prvi put izbeglice koje nisu iz regiona upisale državne fakultete u Srbiji.

Nastavićemo da promovišemo uključivanje izbeglica i tražioca azila u tercijarno obrazovanje i udružićemo snage sa Vladom u toj oblasti. To će omogućiti mnoge nove, velike korake i rešenja u životima onih koji su bili primorani da napuste svoje domove, zaključila je Boneli.

Na Svetskom forumu izbeglica 2019. godine, Vlada Srbije naglasila je svoju potpunu posvećenost uključivanju dece i mladih iz izbegličke populacije u visoko obrazovanje.


Tekst je preuzet sa ove stranice.