Skip to content

Učešće UNSS u osnivanju Unije srednjoškolaca Crne Gore

SEE (South Eastern Europe), radna grupa OBESSU-a zadužena za saradnju sa jugoistočnom Evropom, posetila je Crnu Goru u periodu od 1. do 4. maja 2010. godine. Primarni cilj ove radne grupe jeste osnaživanje nacionalnih unija srednjoškolaca u jugoistočnoj Evropi i podržavanje inicijative za osnivanjem nacionalnih unija u onim zemljama u kojima one još uvek ne postoje, kao što je slučaj sa našim susedima, Crnom Gorom. Članovi ove radne grupe su predstavnici nacionalnih unija srednjoškolaca članica OBESSU-a širom Evrope, i to: Valter Stöderman, predstavnik finske unije srednjoškolaca (FSS), Ivica Alpeza, predstavnica unije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine (ASuBiH), Igor Magazin, član Upravnog odbora UNSS-a, Aleksandra Maldžiski, tadašnja članica Upravnog odbora OBESSU-a i Jonathan Favereau, generalni sekretar OBESSU-a.

Radna grupa se u Podgorici sastala sa srednjoškolcima iz oko desetak gradova širom Crne Gore. Ovaj sastanak omogućen je u saradnji sa OKC Juventasom (http://www.juventas.co.me), koji trenutno sprovodi projekat sa ciljem da se kreira nacionalna unija srednjoškolaca u toj zemlji, što OBESSU podržava i prepoznaje kao bitnu stavku u razvoju srednjoškolskog aktivizma u Crnoj Gori.

Na sastanku je prisutnima prvo trebalo predstaviti unije srednjoškolaca iz drugih zemalja, te su Valter, Ivica i Igor prezentovali FSS, ASuBiH i UNSS, da bi zatim Aleksandra i Jonathan prezentovali OBESSU, kao krovnu organizaciju srednjoškolaca u Evropi i time im pokazali i evropsku perspektivu srednjoškolskog aktivizma danas. Nakon ovog dela, u manjim grupama je analizirano i diskutovano o tome koje su poteškoće na koje Juventas zajedno sa srednjoškolcima nailazi, šta je prvo što treba uraditi u cilju organizovanja srednjoškolaca, šta su konkretne dobiti od osnivanja jedne nacionalne unije… itd. Predstavnici srednjoškolaca bili su jako aktivni i zainteresovani, te OBESSU, a samim tim i UNSS, polaže velike nade da će njihova unija biti osnovana.

Na kraju sastanka je dogovoreno da predstavnici UNSS-a i ASuBiH-a prisustvuju konferencijama koje organizuje Juventas u okviru pomenutog projekta, kako bi mogli da podele sa njima svoje ideje i iskustva i kako bi im bili podrška u ovom dugom procesu. Sa tim u vezi, Nikola Jelić, član Upravnog Odbora UNSS-a prisustvovao je konferenciji pod nazivom ,,Participacija mladih: Primeri dobre prakse’’ koju je organizovao OKC Juventas u Budvi, od 17 do 29. maja 2010. godine. Konferencija je okupila predstavnike omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima iz Crne Gore i okolnih zemalja, kako bi napravila svojevrstan konsultativni sastanak i time lakše odredila ciljeve i planove Juventasa za dalji rad. Na ovoj konferenciji govorilo se o načinima participacije mladih, o funkcionisanju Učeničkih parlamenata na nacionalnom nivou, o preporukama za uključivanje mladih u procese odlučivanja, sa posebnim akcentom na princip ko-menadžmenta… Zaključci ove trodnevne konferencije bile su konkretne preporuke za način osnivanja Unije srednjoškolaca Crne Gore i dalji rad Juventasa i srednjoškolaca u Crnoj Gori u tom pravcu.

S obzirom na veliku zainteresovanost učenika i članova ovog omladinskog kluba, OBESSU, a i Unija srednjoškolaca Srbije, očekuju da će nacionalna unija srednjoškolaca Crne Gore uskoro biti osnovana. UNSS će pružiti punu podršku srednjoškolcima u Crnoj Gori i svojim iskustvom se potruditi da olakša taj dug proces organizovanja na nacionalnom nivou!


Tekst je vraćen iz arhive UNSS-a u originalu.