Skip to content

UO handover – jul 2021.

Upravni odbor je tokom ovog vikenda (10-11. jula) imao handover sastanak, u kom su učestvovali novi članovi UO, izbarani prema kooptaciji koja je bila javno raspisana pre nekoliko meseci, kao i stari članovi UO.

Uprkos tome što je sastanak bio dosta dugačak za standard Zoom događaja (5h oba dana), energija članova je bila na izuzetnom nivou, te se pozitivan vajb osećao u vazduhu (ili preko interneta u ovom slučaju) sve vreme 🙂

Tokom ova dva dana smo pričali o:

  • tome šta je vizija, a šta misija UNSS
  • kako, kao organizacija, radimo stvari koje radimo i kako postižemo zacrtane ciljeve
  • mehanizmima rada UO
  • zagovaranju
  • partnerima, saradnicima i saveznicima
  • trenutnim i buducim projektima i procesima

Tokom sastanka, članovi UO su imali priliku da već počnu prvu fazu planiranja aktivnosti za narednu godinu, kroz individualnu evaluaciju i postavljanje nekih od osnova za realizaciju za Godišnjeg plana 2022. godinu. Ovo je proces koji je sada započeo, a biće završen do Generalne skupštine, koja će se održati do kraja ove godine.

—————–
Sastanak je organizovan uz podršku institucionalnog granta u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” koji sprovode Helvetas i Građanske inicijative.