Skip to content

Upoznaj UNSS tim

Da li vas zanima ko su osobe koje čine Uniju srednjoškolaca Serbije, ko su osobe koje stoje iza svih aktivnosti, osobe koje su zaslužne za predstavljanje 194 škole članice UNSS-a i preko 100.000 srednjoškolaca i srednjoškolki?

Ukoliko vas zanima odgovor na neko od ovih pitanja ili pak želite da postanete deo UNSS tima kada se za to ukaže prilika, a zanima vas ko smo mi i da li ćete se uklopiti u društvo, sada ćete imati priliku da upoznate UNSS tim.

Počinjemo sa kolumnom Upoznaj tim kroz koju ćemo dva puta nedeljno objavljivati odgovore na 10 pitanja od strane članova i članica našeg nacionalnog tima!

Ovo je koncept koji smo tokom 2017. godine predstavili sa tadašnjim timom, a danas ga ponovo predstavljamo.

Upoznajte prvog člana našeg tima iliju Totev-Jovića klikom na dugme ispod.