Skip to content

Upoznajte employko.rs

Uvidevši značaj radne biografije u procesu zaposlenja mladih i ambicioznih ljudi, ali i opterećenje i obavezu koju im sama izrada tog dokumenta predstavlja, odlučili smo da im čitav taj put olakšamo. Samim tim, employko.rs je CV kreator sa fokusom na izradi profesionalnih i modernih radnih biografija, koje ističu unikatnost svakog pojedinca. Umesto nagomilavanja podataka o obrazovanju i radnom iskustvu, pažnju posvećujemo i karakternim osobinama, ambicijama i afinitetima svih klijenata, kako bi CV bio odraz njihove ličnosti. Poslodavcu je 5 sekundi dovoljno da odluči da li će CV uzeti u razmatranje ili baciti na gomilu naizgled istih dokumenata. Kroz Classic i Premium pakete, ali i mogućnost izbora stranih jezika (engleski, nemački, italijanski) za CV, kao i simbolične cene, izdvajamo se u masi CV kreatora i nudimo inovaciju u ovom polju.

Profesionalnost, komunikacija zasnovana na uzajamnom poštovanju i razumevanju i kreativnost samo su neki od imperativa našeg rada, na kojima ne planiramo da se zaustavimo, već da kao preduzeće rastemo i nudimo novitete.

Naručivanje CV dokumenata moguće je popunjavanjem google upitnika u opisu instagram profila @employko.rs, a u planu je i izrada sajta.
Za sva eventualna pitanja možete nam se obratiti na mejl adresu employko@gmail.com.