Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Upoznajte susede suseda kroz online filmski festival – UNSS
Skip to content

Upoznajte susede suseda kroz online filmski festival

Evropska komisija pokreće inicijativu online filmskog festivala kako bi mlade iz Evrope, Afrike i sa Mediterana približila jedne drugima.

Budući da kriza izazvana virusom Kovid-19 sprečava učenike i studente širom sveta da pohađaju nastavu u školama i na fakultetima, Evropska unija je pokrenula inicijativu kako bi podstakla mlade iz država članica i partnerskih zemalja da pristupe raznolikom kulturnom sadržaju u cilju promocije ideje globalnog građanstva i solidarnosti te kako bi među njima probudila interes za otkrivanje novih svetova i kultura čak i dok su kod kuće.

Inicijativa pod nazivom “Upoznajte susede suseda u doba pandemije izazvane virusom Kovid-19” će učenicima i studentima kao i svim mladima iz Afrike i sa Mediterana omogućiti besplatan pristup selekciji od oko 40 dugometražnih filmova visokog kvaliteta preko striming platforme FestivalScope.com. Mladima u Africi i na Mediteranu će biti dostupno oko 20 evropskih dugometražnih filmova, dok će dvadeset filmova iz Afrike i sa Mediterana biti dostupno publici u Evropi i na Balkanu. Prikazivanje će trajati više od 27 dana, počev od 9. maja, na dan obeležavanja 70 godina od potpisivanja Šumanove deklaracije, pa sve do 4. juna. Pristup striming platformi je besplatan.

Upoznajte susede suseda je inicijativa koju zajedno sprovode Generalni direktorat za međunarodnu saradnju i razvoj (DG DEVCO), Generalni direktorat za evropsku politiku prema susedstvu i pregovore o proširenju (DG NEAR), Evropska služba za spoljne poslove  (EEAS) i Služba za instrumente spoljne politike (FPI), u saradnji sa Bolonjskom kinotekom, Odborom za dodelu nagrade LUX Evropskog parlamenta i Evropskim filmskim festivalom, u okviru projekta Podrška evropskim filmskim festivalima.