Skip to content

Uskoro krećemo u posetu 5 lokalnih zajednica

UNSS će u periodu do kraja septembra posetiti 5 lokalnih zajednica – Žabalj, Novi Sad, Niš, Bujanovac i Leskovac.

Ove lokalne posete će biti prilika dapoboljšamo odnose sa postojećim članicama i pričamo sa potencijalnim članicama o mogućnostima koje UNSS pruža. Pored toga, ovo će biti odlične prilike da pričamo sa srednjoškolcima i nastavnicima na lokalu o njihovim potrebama, planovima učeničkih parlamenata, ali i neformalnih grupa srednjoškolaca o tome šta su njihovi planovi i gde vide prostor za saradnju.


Ova aktivnost je deo projekta institucionalno podržanog od strane Vlade Švajcarske kroz projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” koji sprovode Helvetas Swiss international i Građanske inicijative.