Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Uvod u Kofer: sve što ti treba i još po nešto – UNSS
Skip to content

Uvod u Kofer: sve što ti treba i još po nešto

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo novi segment sajta Unije srednjoškolaca Srbije – Kofer: sve što ti treba i još po nešto, koji je namenjen srednjoškolcima, aktivistima, predsednicima Učeničkih parlamenata, ali i svima drugima koji realizuju aktivnosti sa srednjoškolcima (u parlamentu ili van njega), a potrebna im je pomoć u pronalaženju ideja kako da animiraju i pravilno rade sa njima.

Naime, ovaj segment sajta sadrži različite metode, dobre prakse, igre, primere čitavih sesija i druge materijale namenjene što kvalitetnijem sprovođenju aktivnosti. Ovime želimo da promovišemo proaktivnu ulogu srednjoškolaca u obrazovnom procesu, ali i da vam pomognemo u njihovom podsticanju za uzimanje aktivne uloge u društvu.

Sadržaj ovog alata je kreiran uz pomoć Evropske omladinske fondacije Veća Evrope, a UNSS će ga konstantno nadograđivati i dopunjavati novim materijalima.

Ukoliko si predsednik Učeničkog parlamenta:

Kofer je konstruisan na taj način da prati ceo proces tvog rada kao osobe zadužene za vođenje ovog tela. Počevši od kreiranja parlamenta kao tima, preko uspostavljanja pravila rada i ciljeva koje želite da dosegnete, pa do samog rada tokom godine, ovde možeš da pronađeš sve što ti je potrebno i po potrebi prilagodiš svojoj situaciji, te te pozivamo da istražuješ malo.

Ukoliko ti imaš neku ideju ili dobru praksu koju želiš da podeliš sa nama, slobodno pošalji na office@unss.org.rs sa naznakom kofer – ideje.

Šta dalje?

U narednom periodu Kofer će biti dopunjen alatom za samoprocedu demokratičnosti procesa donošenja odluka u okviru škole i u okviru parlamenta. Ovim alatom ćete prostim odgovorom na nekoliko pitanja moći da dobijete procedu demokratičnosti učeničkog parlamenta, donešenja odluka unutar njega, ali i škole generalno, a potom i savete kako biste mogli da ove procese učinite još više demokratskim.