Skip to content

Vebinar o edukaciji o drogama

U junu-julu 2020. Rights Reporter Foundation, YODA, Re Generation, Young Wave i Center for Humane Policy je sprovela procenu obrazovanja o drogama u Bugarskoj, Mađarskoj, Litvaniji, Poljskoj, i Srbiji zasnovanu na metodologiji koju je razvila EHRA u okviru LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth.

Projekat LET ME finansira Evropska komisija (ERASMUS+ program). Cilj studije bio je da se proceni postojeće obrazovanje o drogama i njegova efikasnost, pogledajte koje su informacije o psihoaktivnim supstancama dostupne, kako ih doživljavaju mladi ljudi, ispitajte metode i alate koje koriste različiti akteri da bi razgovarali o drogama sa mladima i prikupljanje najbolje prakse.

Intervjuisani su mladi ljudi i predstavnici smanjenja štete, prevencije, i omladinske organizacije – svi se slažu da je postojeće obrazovanje o drogama neefikasno i da se na njega ne može odgovoriti na potrebe i obrasce upotrebe droga među mladima.

Ako želiš da čuješ više o ovoj temi priključi se vebinaru 30. novembra 2020. u 15h. Na vebinar se možeš uključiti putem ovog linka.