Skip to content

Veliki značaj Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju i u trenutnoj situaciji

Nacionalno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, kao državni projekat, neprekidno se održava od 2005. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Do sada je učestvovalo 2800 timova sa preko 9000 učesnika, a zahvanjujući ovom takmičenju, osnovano je preko 85 novih preduzeća, i pripremljeno 1425 biznis planova i poslovnih modela.

Takmičenje traje tokom kalendarske godine, a finale se održava krajem decembra uz direktan prenos na RTS-u.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vladimir Popović istakao je da su od šest finalista takmičenja u 2019. godini, članovi čak tri tima u ovom trenutku, aktivno uključeni u rešavanje problema nastalih pojavom virusa Kovid-19.

To najbolje govori o tome koliko je ovo takmičenje važno i uspešno. Članovi tima „Anora“ kreiraju novu zaštitnu masku, dok članovi tima „IMPTehna“ realizuju prvi srpski respirator. Oba projekta (zaštitna maska i respirator) su među dobitnicima nedavno raspisanog poziva na inicijativu predsednice Vlade Republike Srbije, a preko Fonda za inovacionu delatnost, koji je takođe u nadležnosti našeg Ministarstva, rekao je on.

Popović je naveo i da kolege iz Instituta za primenu nuklearne energije (INEP), koji su pobedili na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2019, rade na razvoju domaćeg „eliza“ testa namenjenog otkrivanju specifičnih antitela povezanih sa prisustvom virusa Kovid-19 kod stanovništva. Razvoj tog testa ima dijagnostički, terapijski, epidemiološki, ekonomski i javni značaj za našu zemlju.

„Svi ovi timovi su potrebno znanje, dragoceno iskustvo i odvažnost da nalaze nova inovativna rešenja stekli, između ostalog, i kroz jednogodišnji ciklus obuka koje su prošli tokom učešća na nacionalnom Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju“, izjavio je Popović.

U ovom trenutku, zbog nastale situacije, prijavljivanje za Takmičenje 2020 je i dalje otvoreno. Posebno se pozivaju članovi domaćinstva, kao i naši građani koji su ostali bez posla u inostranstvu, da u ovo vreme kada su svi na okupu, razmišljaju kako da svoje znanje, iskustvo i kreativnost upotrebe za stvaranje novog proizvoda ili usluge i prijave se na takmičenje. Na taj način bi, kada se situacija normalizuje, bili osposobljeni da kroz obuke i samostalni rad, stvore za sebe i članove porodice nova radna mesta i obezbede dohodak. Time mogu jačati sopstveni kapacitet, ali i ukupni kapacitet srpske privrede, koji će biti od velike važnosti u budućnosti. Ne postoji ni jedno ograničenje za učešće na takmičenju, u pogledu obrazovanja, starosti, pola, socijalne kategorije ili oblasti stvaralaštva. Jedini uslov je sopstveni, najmanje tročlani tim i inovativno rešenje koje može naći svoje mesto na tržištu.

Sve informacije i obrazac prijave, mogu se pronaći na sajtu www.inovacija.org.