Javne politike

Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!
Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!
Unija srednjoškolaca Srbije otpočela je realizaciju projekta: “Podrška samoreprezentaciji srednjoškolaca kao najmlađe kategorije mladih: “Mi…