Skip to content

Više ujedinjeni nego ikada

17. 11. se godinama unazad proslavlja kao dan srednjoškolaca, i na globalnom nivou je ovaj događaj jako važan za sve nas. Ove godine, OBESSU je organizovao konferenciju “More united than ever” u okviru Global Student Forum-a, koji je osnovan ove godine, a na kojoj su se našli predstavnici srednjoškolaca iz celog sveta, kako bi srednjoškolci pokazali da su ujedinjeni i spremni da se suoče sa svim izazovima, pogotovo u vremenu kada su solidarnost srednjoškolaca i motivacija da se sve prepreke savladaju važniji nego ikada.

Na konferenciji su, uprkos vremenskim zonama, bili predstavnici srednjoškolaca sa svih kontinenata, koji su govorili i slušali o anti-demokratskim trendovima koji su prisutni danas i mnogim drugim temama.

Podsetili smo se i glavnog razloga zašto se 17. 11. uzima kao međunarodni dan srednjoškolaca i govorili o događaju 1939. godine, kada su nacisti ugasili proslavu nezavisnosti Čehoslovačke i protest protiv Nemačke okupacije na Univerzitetu u Pragu, koji su organizovali učenici.

Na konferenciji je bila otvorena tribina, na kojoj su učenici i predstavnici govorili o problemima sa kojima se susreću srednjoškolci i obrazovanje danas, kao i o načinima na koji se ovi problemi mogu rešiti ili posledice ublažiti. Korona virus je bila jedna od glavnih tema, kao i problem diskriminacije i polne ravnopravnosti, ikluzija, klimatske promene i načini na koji učenici i obrazovanje utiču na sve njih. 

Tokom dva sata, razmenjivala su se iskustva, ideje i razgovaralo o problemima na pojedinačnom i globalom nivou, i važnosti same konferencije, koja će i ubuduće služiti svima da bolje komuniciraju i pomažu jedni drugima onda kada je pomoć potrebna, bez obzira na granice i udaljenost. 

Predstavnik Unije srednjoškolaca Srbije, član upravnog odbora, Ilija Totev-Jović je učestvovao na konferenciji, na kojoj se osvrnuo i govorio o radu srednjoškolaca i Unije po prelasku na online nastavu, tokom programa #VanrednoObrazovanje.