Скочи на садржај

Volontiranje mladih u Vojvodini- Motivi, dobiti i izazovi

Istraživanje “Volontiranje mladih u Vojvodini- Motivi, dobiti i izazovi” je rezultat dugoročnog volonterskog projekta socijološkinje Helene Hagauer iz Austrije. 

Šta motiviše ove mlade da volontiraju? Kako su počeli svoj angažman? Šta im se sviđa kod volontiranja, a šta bi moglo da bude bolje? Koju ulogu ima volontiranje u njihovom životu? I na koje načine druge zainteresovati za takav način društvenog angažovanja? 

To su neka od pitanja koja stoje u centru ovog rada čiji je cilj bolje razumevanje mladih koji volontiraju u Srbiji, tačnije u Vojvodini. Odgovori na ova pitanja se zasnivaju na kvalitativnim intervjuima sprovedenim na 16 volontera/volonterki između 16 i 35 godina i tri koordinatora/koordinatorke volontera.

Istraživanje može biti od koristi onima (organizacije civilnog društva, insitucije, neformalne grupe, dr.) koji se bave kreiranjem novih volonterskih programa, projekata i akcija, kao i onima koji žele da unaprede kvalitet postojećih. 
Istraživanje možete preuzeti, u PDF formatu, ovde.