Skip to content

Youth specific alternative report for the examination of the Third Periodic Report of the Republic of Serbia

Mi, dole potpisane organizacije i inicijative mladih iz Republike Srbije, imamo čast da ovim putem predstavimo prvi Alternativni izveštaj o mladima za 71. sednicu Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava na kojoj se razmatra Treći periodični izveštaj Republike Srbije.

Svrha ovog izveštaja je da predstavi stanje i identifikuje postojeće izazove i prepreke u ostvarivanju prava mladih u Republici Srbiji kada su u pitanju njihova ekonomska i socijalna prava. Izveštaj o položaju mladih zasniva se na činjenici da je, uprkos činjenici da svi ljudi imaju ista prava, važno da se približi trenutna situacija kada su u pitanju mladi i njihove potrebe. Budući da je grupa mladih heterogena, sa karakterističnim izazovima za određene kategorije mladih – kao što su, na primer, mlade Romkinje i Romi, mladi u LGBTI zajednici, ili mladi sa invaliditetom – Izveštaj se bavi kako uopšteno mladima tako i određenim kategorijama mladih.

Izveštaj uglavnom prati Spisak pitanja u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem Srbije. Međutim, postoje određene teme od velikog značaja za mlade koje se ne mogu uklopiti ni pod jedno pitanje u SP. Dakle, te teme imaju posebne podnaslove, dok su odgovori na SP jasno naznačeni. Za potrebe ovog izveštaja korišćena je kategorizacija mladih utvrđena Zakonom o mladima Republike Srbije iz 2011. godine, prema kojoj su mladi lica uzrasta od 15 do 30 godina. Procenjeni broj mladih od 15 do 30 godina u 2020. godini iznosio je 1.218.789, odnosno 17,7% ukupne populacije, prema polu mladih 48,7% su žene (592.995) i 51,3% muškarci (625.794).

Izveštaj su pripremili Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, Građanske inicijative, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Unija srednjoškolaca Srbije, Inicijativa za ljudska prava Srbije, Udruženje žena FemPlatz, IMPACT-21, Za Tebe #VAŽNOJE, Inicijativa romskih studentkinja, Organizacija za promociju aktivizma (projekat Femix) i Forum mladih sa invaliditetom. Beogradska otvorena škola doprinela je podnaslovom „Mladi i pripravnički staž”.