Skip to content

Zajedno smo jaki – nova prilika i novi projekat

Saznajte o novom projektu koji se bavi vršnjačkom podrškom i prijavite se za prvi događaj.

Poziv i prijave za događaj možete pronaći na kraju objave.

U saradnji sa Centrom za podršku i inkluziju “Help net” i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Unija je započela novi projekat “Uključivanje srednjoškolaca i studenata u pružanje vršnjačke psihosocijalne pomoći i podrške tokom perioda vanrednog stanja i pandemije novog korona virusa” ili skraćeno Zajedno smo jaki!“.

Cilj nam je uključivanje srednjoškolaca i studenata u pružanje online vršnjačke psihosocijalne pomoći i podrške tokom perioda vanrednog stanja i pandemije novog korona virusa, sa teritorija 63 opština u Srbiji sa akcentom na posebno pogođene opštine i gradove.

Kroz vršnjačku podršku radiće se i na bezbednosti na internetu i razvijati kritički stav prema poluinformacijama i dezinformacijama tokom pandemije. Veliku ulogu takođe igra građanski aktivizam mladih koji su direktno uključeni u projekat.

Zašto ovo radimo?

Ukoliko se pitate tbog čega ovo radimo, odgovor je prost. Pandemija novog korona virusa pogodila je i Srbiju, učenici i studenti, za razliku od starijih generacija nisu navikli na krizne situacije i samim tim su i teže pogođeni.

Tokom vanredne situacije neželjeni efekat je povećan nivo stresa kod učenika i studenata uz sve promene sa kojima su se suočili ovih dana (od načina zabave i socijalizacije do obrazovanja)

Situacija je otkrila još jednu slabost u našem društvu a to je da mladi nisu toliko vični korišćenju digitalnih alata za učenje, jer svoje vreme u digitalnoj sferi uglavnom sužavaju na svega nekoliko aplikacija: instagram, tiktok i igranje igrica. To nije ono što čini digitalnu transformaciju jednog društva i samim tim očekuje se kaskanje našeg društva na tržištu rada koje se globalizuje i digitalizuje. S druge strane upravo je ulaganje u obrazovanje nešto što može da Srbiju pogura da napreduje i poboljša svoj životni standard.

Omladinski rad je oblik socijalnog rada i služi obezbeđivanju podrške mladima kroz period adolescencije. Dok je on u Srbiji još uvek nepoznat, tek je uvedena šifra rada i uvršten u katalog zanimanja, a nedostaje sistem obrazovanja za omladinske radnike, dotle je u razvijenim društvima Evrope on praksa.

Treba se ugledati na Estoniju u tom smislu koja je institucionalno povezala omladinski rad sa obrazovanjem, a Estonija i Finska su daleko napredovale i u digitalnoj transformaciji društva pa i omladinskog rada i obrazovanja.

Šta tačno radimo u projektu?

Sve aktivnosti su pilot aktivnosti, odnosno ceo projekat je pilotiranje programa, što znači da tek istražujemo i testiramo model svih aktivnosti, kako bismo razvili najbolji mogući model koji će moći da se koristi i nakon završetka projekta.

S tim u vezi, projekat ima 3 vrste aktivnosti:

  1. Preventivne aktivnosti
  2. Interventne aktivnosti
  3. Aktivnosti monitoringa i evaluacije

#srednjoskolci su uključeni na dva načina, bilo kroz aktivno uključivanje kroz vrstu građanskog aktivizma ili bilo kao korisnici usluge projekta od svojih vršnjaka.

Poziv

Pozivamo vas i na prvu radionicu “Digitalna garaža” koja je deo Digitalnih omladinskih klubova NAPOR-a. Možete se prijaviti preko ovog linka, a za više informacija uvek nas možete kontaktirati preko mejla, instagrama (@srednjoskolci) ili facebook-a.