Skip to content

Zaštita mladih 🚦

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), u skladu sa svojom misijom i vizijom je kao mreža 196 učeničkih parlamenata razvila interne politike u cilju zaštite dece i mladih sa kojima na dnevnom nivou radimo. UNSS, kao omladinska organizacija i organizacija koja okuplja i predfstavlja 110.000 srednjoškolaca Srbije izražava nultu toleranciju na bilo koji vid zlostavljanja i uznemiravanja, posebno u oblasti seksualnog zlostavljanja.

Ova stranica služi da informiše sve zainteresovane o našem radu u ovblasti zaštite dece i mladih, ali i kao resurs koji pruža mogućnost anonimne žalbe svim zainteresovanima. 

UNSS dokumenta (kliknite na naziv da bi se dokument otvorio):

Forma žalbe ne zahteva da unesete ime i prezime, odnosno anonimna je. Ime i prezime možete da unesete ukoliko želite da vas kontaktiramo u vezi preduzetih postupaka u vezi žalbe ili ako imamo pitanja vezano za sam slučaj. Pristup informacijama izs ovog formulara ima samo osoba imenovana za praćenje žalbi ispred Sekretarijata (Aleksandar Nikolić) i članovi Nadzornog odbora, kao nazavisnog tela organizacije.